KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Vilkrema“ – daugiau nei dešimt metų darbo stažą turinti įmonė, kurioje dirba tik kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai. Mes aptarnaujame lengvuosius automobilius, visureigius, krovininį transportą ir priekabas, traktorius ir motorizuotą statybinę techniką. Mūsų servise atidaryta profesionali automobilių dažykla, kurioje atliekami profesionalūs automobilių dažymo darbai. Taip pat atliekame profesionalius kėbulo remonto darbus.

UAB „Vilkrema“ vadovybė įsidiegusi integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą:

  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja integruotos vadybos sistemos politiką bei tikslus;
  • įsipareigoja kokybiškai vykdyti numatytas savo veiklos sritis;
  • įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
  • siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai;
  • stengiasi nuolat kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją.

Direktorius

Povilas Dovidėnas

2021 m. birželis

© 2022 UAB VILKREMA