Projektas „UAB „Vilkrema“ verslo procesų modernizavimas“

 

UAB “Vilkrema” – tai sparčiai auganti autoserviso įmonė, aptarnaujanti lengvuosius automobilius, visureigius, krovininį transportą ir priekabas, traktorius ir motorizuotą statybinę techniką. Bendrovė atlieka visų tipų remonto darbus, autoservise dirba aukštą kvalifikaciją bei didelę darbinę patirtį turintys darbuotojai bei apmokyti nustatyti ir šalinti įvairiausius gedimus. Automobilių remontą atliekame su modernia įranga bei įrankiais, todėl galime garantuoti aukščiausią darbų kokybę.

UAB “Vilkrema” yra bendrovė, kurios vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegti modernias technologijas, skatinant, efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT.

Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė įsidiegė kompleksinę verslo valdymo sistemą, kuri apima įmonės pagrindinius darbo procesus ir leidžia įdiegti naujus darbo metodus:  operatyvų darbų užsakymą ir jų įgyvendinimo planavimą, kontaktų su klientais valdymą, gamybos ir paslaugų apskaitą bei atlikimo kokybės kontrolę. Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuoti pagrindiniai įmonės veiklos procesai:

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0264

Projekto pavadinimas:    UAB „Vilkrema“ verslo procesų modernizavimas

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-11 iki 2017-09-29

Skirta finansavimo suma: 18 628,00 EUR

© 2022 UAB VILKREMA